• Domov
 • Zasebnost in piškotki

ZASEBNOST in VAROVANJE PODATKOV

KDO SMO?

Podjetje Rexel d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče je večkanalni distributer elektrotehničnega materiala in pripomočkov za profesionalne uporabnike. Skladno z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, nastopamo kot upravljavec podatkov, ko obdelujemo Vaše osebne podatke. Zato smo odgovorni za uporabo vaših osebnih podatkov, ki jo izvajamo mi sami, ali ki se izvaja v našem imenu.

NAŠA ZAVEZA

Zagotavljanje zasebnosti podatkov je temelj zaupnega poslovnega razmerja med vami in nami. Zato Vašo zasebnost obravnavamo resno, ko poslujemo bodisi preko naše spletne trgovine bodisi preko naših poslovnih enot ali katerega drugega prodajnega kanala.

To obvestilo o zasebnosti podatkov pojasnjuje, kako zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke.

Mogoče je, da ga bomo občasno posodobili in na svoji spletni strani objavili novo različico. To obvestilo je bilo zadnjič posodobljeno 20. 10. 2022 – ver. 2.

KATERE INFORMACIJE OBDELUJEMO?

Ko ste v interakciji z nami na katerem koli našem prodajnem kanalu, nam posredujete nekatere svoje osebne podatke, npr. ko posredujete svoje podatke za ustvaritev računa stranke Rexela ali ko na nas naslovite vprašanje. Nekatere pridobimo s tem, ko beležimo, kako uporabljate naše spletne strani ali aplikacije, npr. z uporabo tehnologije, kakršna so piškotki.

Upoštevajte, da bomo obdelovali samo relevantne informacije, ki jih bomo pridobili od Vas za to, da bi Vam zagotovili proizvode ali storitve, ki jih pričakujete.

Imate nadzor nad tem, katere osebne podatke obdelujemo. Ko ste zaprošeni, da posredujete osebne podatke, to lahko odklonite. Če se odločite, da ne boste posredovali osebnih podatkov, ki so potrebni za zagotovitev proizvoda ali storitve, Vam morda tega proizvoda ali storitve ne bomo mogli zagotoviti.

 • Osebna identifikacija: Vaše ime in priimek, spol, Vaš podpis.
 • Kontaktni podatki: Vaš poslovni e-naslov, poslovni poštni naslov, poslovna telefonska številka in drugi podobni kontaktni podatki, kot je naslov za dostavo.
 • Informacije o uporabniškem računu: datum ustvaritve Vašega računa, številka računa, uporabniško ime, gesla računa in varnostne informacije, uporabljene za potrditev istovetnosti za dostop do računa.
 • Podrobni podatki o Vaši pogodbi, ko poslujete z nami kot ponudnik storitev/proizvodov ali stranka: informacije, ki so potrebne za upravljanje našega poslovnega razmerja z Vami.
 • Finančni podatki: podatki, ki so potrebni za obdelavo Vašega plačila, če opravljate nakupe, kot so npr. informacije o Vašem bančnem računu ali informacije o morebitnih plačilih z Vašo kreditno kartico. Številke kreditnih kartic, datume poteka in varnostno kodo, povezano z vašim plačilnim instrumentom, obdelujejo naši ponudniki plačilnih storitev. Če se prijavite za kreditni račun, zbiramo vaše informacije za namene bonitetne ocene in ocene bonitete pri bonitetnih agencijah.
 • Nakupi: podatki o ponudbah, za katere zaprosite, naročila, ki jih oddate, in nakupi, ki jih opravite. Če imate pri nas račun, prav tako hranimo informacije o vašem saldu in kakršni koli zamudi s plačili.
 • Lokacijski podatki: informacije o lokaciji za namene dostave in upravljanja z Vašimi kontaktnimi podatki.
 • Vaša interakcija z nami: vsebina Vaših sporočil, e-pošte, pisem ali telefonskih klicev nam, kot so povratne informacije in ocene proizvodov, ki jih napišete, ali vprašanje in informacije, ki jih posredujete za namene podpore strankam.
 • CCTV: če vstopite v naše poslovne enote ali druge stavbe Rexel lahko Vašo podobo posnamejo naše varnostne kamere. Z napravami CCTV upravlja Rexel neposredno. Redno bomo brisali posnetke CCTV, razen če bodo uporabljeni za namene preiskave domnevnega kaznivega dejanja ali dogodka.

ZAKAJ JIH UPORABLJAMO

Vaše osebne podatke uporabljamo z namenom upravljanja našega poslovnega razmerja z vami. To vključuje:

 • prodajo;
 • izboljšanje naših proizvodov in storitev;
 • trženje (baza stikov, e-novice, neposredno trženje, profiliranje);
 • programe zvestobe (kartice, dogodki, nagradne igre);
 • zunanjo komunikacijo;
 • skladnost s pravnimi obveznostmi;
 • sodne postopke.

Za podrobnejše informacije glejte spodnje rubrike.

Prodaja

Vaše osebne podatke uporabljamo za izvajanje bistvenih poslovnih operacij, kot so:
 • zagotavljanje naših proizvodov in storitev: Vaše osebne podatke uporabljamo med pobiranjem Vaših naročil, njihove dostave, izstavljanja računov zanje in vse do prejema Vašega plačila;
 • odprtje računa in upravljanje s kreditom: Vaše osebne podatke uporabljamo za odprtje Vašega računa in njegovo aktivacijo, upravljanje Vaših kontaktnih podatkov in za dodelitev kreditnih linij;
 • plačilne transakcije: podatke o plačilih delimo z bankami in drugimi subjekti, ki obdelujejo plačilne transakcije in zagotavljajo druge finančne storitve;
 • poprodajna vračila in vračila proizvodov: Vaše osebne podatke uporabljamo od aktivacije garancije za proizvod ob naročilu, prejemu, registraciji in upravljanju strankinega zahtevka in/ali vračila proizvoda do datoteke s poročilo o obravnavi zahtevka;
 • podpora strankam: Vaše osebne podatke uporabljamo za to, da odgovorimo na Vaša vprašanja ter spremljamo prodajo naših proizvodov in storitev.

Izboljšanje naših proizvodov in storitev

Osebne podatke uporabljamo za to, da:

 • izvajamo ankete ali Vas prosimo za povratno informacijo o naših proizvodih in storitvah: Vaše odzive in prispevke o navedenem uporabimo za namene nadzora kakovosti in izboljšanja naših proizvodov in storitev;
 • analiziramo Vašo uporabo naših spletnih stvari, aplikacij in Vašega odziva na našo komunikacijo z namenom izboljšave proizvodov in storitev, ki jih ponujamo;
 • vzdrževanje evidenc naših aktivnosti in storitev, kar lahko vključuje komunikacijo z Vami ali ki se nanaša na Vas.

Trženje

Osebne podatke uporabljamo za:

 • bazo stikov: ustvarimo lahko seznam kontaktnih podatkov strank/potencialnih strank;
 • e-novice: lahko Vam pošiljamo e-novice o naših proizvodih in storitvah;
 • neposredno trženje: posredujemo Vam lahko komunikacijo (vključno z e-pošto in SMS-sporočili) o naših proizvodih in storitvah, ki jih nudimo mi in tretje osebe, za katere menimo, da bi Vas zanimali (npr. ker so v povezavi z drugimi proizvodi in s storitvami, ki ste jih kupili ali za katere ste izrazili zanimanje). Prav tako lahko Vaše osebne podatke za namene trženja delimo z drugimi podjetji v Skupini REXEL. To lahko vključuje posredovanje Vašega imena, telefonske številke in e-naslova, tako da lahko stopijo v stik z Vami z namenom, da Vam ponudijo proizvode ali storitve;
 • prirejeno vsebino: Vaše osebne podatke lahko uporabimo za to, da Vam posredujemo prirejene vsebine in oglase;
 • programe zvestobe (kartice, dogodki, nagradne igre): lahko Vas uvrstimo v naše programe zvestobe na podlagi Vašega naročila na novice ali udeležbe ter Vam nudimo posebne nagrade.

Če ne soglašate s katero koli izmed teh trženjskih aktivnosti, lahko še vedno prejemate prošnje za povratne informacije, ankete in drugo našo komunikacijo, namenjeno skrbi za stranke. Svoje soglasje k tem trženjskih aktivnostim lahko kadar koli prekličete ali se odjavite od prejemanja e-novic z uporabo naše spletne strani v Vašem uporabniškem računu, in sicer s tem, da odgovorite na trženjsko e-pošto ali z uporabo kontaktnih podatkov v rubriki »Kako lahko uveljavljate Vaše pravice« spodaj.

Zunanja komunikacija

Vaše osebne podatke obdelujemo za to, da Vas obvestimo o:

 • dogajanjih s področij elektromateriala in elektro storitev;
 • naših dogodkih ali inovativnih proizvodih in storitvah;
 • naši korporativni strategiji, upravljanju ali vrednotah.

Skladnost z našimi pravnimi obveznostmi

Vaše osebne podatke obdelujemo ali delimo s tretjimi osebami, kadar se to zahteva po zakonodaji, kot je:

 • davčna zakonodaja;
 • zakonodaja na področju računovodstva;
 • zakonodaja na področju preprečevanja prevar;
 • zakonodaja na področju zmanjševanja kreditnih tveganj;
 • zavarovalniška zakonodaja;
 • zakonodaja na področju upravljanja s človeškimi viri;
 • skladnost z našimi pravnimi obveznostmi.

Spori in sodni postopki

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za:

 • reševanje kakršnih koli potencialnih ali dejanskih sporov;
 • obrambo naših pravic;
 • odgovore v sodnih postopkih;
 • odgovore na zahteve pristojnih izvršilnih organov;
 • bolj splošno, za zaščito naših pravic, naše zasebnosti, naše varnosti ali našega premoženja.

Pravna podlaga

Rexel Slovenija za vsakega izmed teh namenov zbira, uporablja in razkriva vaše osebne podatke, in sicer pod pogojem, da za to obstaja pravna podlaga. Pravno podlago predstavljajo naslednji razlogi:

Ker jih potrebujemo za sklenitev ali izvajanje določenih dejanj za namene sklenitve pogodbe z vami, na primer: za dostavo blaga, ki ste ga naročili; Vaše informacije lahko zbiramo tudi zato, ker ste nas prosili, da opravimo določena dejanja pred sklenitvijo pogodbe z nami, npr. če nas prosite, da vam posredujemo ponudbo.

Ker jih potrebujemo za to, da ravnamo skladno z zakonodajo. V nekaterih primerih hranimo vaše informacije, ker to od nas zahteva zakonodaja. Na primer: za zagotovitev splošne varnosti in varovanja, za davčne namene itn.

Ker ste podali soglasje. Na primer: ko izpolnite fizične ali spletne obrazce in se odločite, da nam boste posredovali svoje informacije.

Ker je za to podan naš legitimni interes. Na primer: da preprečujemo prevare itn. Ko obdelujemo vaše informacije na tej podlagi, moramo vedno zagotoviti, da je naš interes v tem, da imamo te informacije, uravnotežen z vašimi pravicami in razumnimi pričakovanji.

DELITEV VAŠIH INFORMACIJ IN NAŠE RAZMERJE DO DRUGIH OSEB

Vaše osebne podatke delimo z vašim soglasjem, če je to potrebno za katerega izmed namenov, ki so navedeni v odstavku »Zakaj jih uporabljamo«.

Ponudniki storitev

Vaše osebne podatke delimo s ponudniki za katere izmed namenov, ki so navedeni v odstavku »Zakaj jih uporabljamo«.

Naša partnerska podjetja morajo ravnati skladno z našimi zahtevami v povezavi z zasebnostjo in varovanjem podatkov, pri čemer jim ni dovoljeno, da prejete osebne podatke uporabijo za kateri koli drug namen.

Dobavitelji

Informacije o vaših nakupih se lahko razkrijejo našim poslovnim partnerjem, od katerih ste kupili proizvod ali storitev - npr. za namene dostave in informacije o razpoložljivosti proizvodov.

Druga podjetja v Skupini REXEL

Nekatere Vaše osebne podatke lahko delimo z drugimi podjetji v Skupini REXEL. Ti subjekti delujejo v našem imenu in mi ostajamo odgovorni za to, kako uporabljajo Vaše osebne podatke za te namene. V povezavi s prenosom zunaj Evropskega gospodarskega prostora in Švice bomo zagotovili, da bodo sprejeti primerni ukrepi za varovanje Vaših osebnih podatkov.

Drugi prejemniki

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi naslednjim subjektom:

 • pravnim oblastem ali regulatornim organom;
 • subjektom, ki prisostvujejo v tožbah, kot so odvetniki, tožniki, toženci itn., in sicer za to, da uveljavljajo naše pravice.

MEDNARODNI SPLOŠNI PRENOSI OSEBNIH PODATKOV

Če bo lahko prišlo do tega, da bi Vaše osebne podatke prenesli na lokacijo zunaj Slovenije ali Evropske unije, bomo implementirali vse postopke, potrebne za pridobitev jamstev, ki so potrebna za varovanje takšnih prenosov.

HRANJENJE VAŠIH INFORMACIJ

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za dosego namenov obdelave. Obdobje hrambe je različno za različne vrste osebnih podatkov, saj je odvisno od:

 • poslovne potrebe po hrambi osebnih podatkov;
 • zahtev iz pogodb in poslovnih partnerjev;
 • pravnih zahtev (varstvo podatkov, zavarovanje, davčno področje, področje upravljanja s človeškimi viri itn.);
 • pravilnikov in priporočil, ki jih izdajo organi na področju varstva podatkov.

Rexel lahko hrani nekatere osebne podatke po poteku takšnega obdobja, na primer za razrešitev kakršnih koli potencialnih sporov in za tekoče ali prihodnje sodne postopke, za vzdrževanje evidence naših storitev, in sicer za izpolnjevanje naših pravnih obveznosti ter za obrambo naših pravic.

VARNOST VAŠIH INFORMACIJ

Redno pregledujemo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih izvajamo v naših informacijskih in komunikacijskih sistemih z namenom, da jih prilagodimo tveganjem za vas in da preprečimo izgubo, zlorabo ali nepooblaščeno spreminjanje vaših osebnih podatkov.

Vi ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti gesla, ki ga uporabljate za dostop do naše spletne strani. Ne bomo vas prosili za vaše geslo, razen takrat, ko se boste prijavili na naši spletni strani.

Ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi izvirala iz dostopa do naše spletne strani ali uporabe naše spletne strani, vključno s kakršno koli škodo ali z virusom, ki bi utegnil okužiti vašo računalniško opremo ali katero koli drugo sredstvo.

Čeprav smo sprejeli vse ukrepe za to, da zagotovimo zanesljivost informacij na naši spletni strani, ne odgovarjamo za napake, opustitve ali rezultate, ki bi jih bilo mogoče pridobiti, prenesti, ponovno prenesti (retransmisija) ali zbrati na podlagi uporabe takšnih informacij.

Še zlasti vas lahko uporaba povezav v hiperbesedilu med Vašim obiskom naše spletne strani v povezavi z dostopom do iskanih informacij vodi do drugih spletnih strani tretjih oseb. Nad takšnimi strežniki nimamo nadzora in ne odgovarjamo za politike zasebnosti in praksami spletnih strani tretjih oseb.

VAŠE PRAVICE

Lahko uveljavljate katere koli Vaše pravice, ki jih imate kot posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo. Tako imate pravico:

Do dostopa. Imate pravico vedeti, ali hranimo vaše osebne podatke. Pridobite kopijo Vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo, skupaj z drugimi informacijami o tem, kako jih obdelujemo.

Zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov in v določenih okoliščinah zahtevati, da izbrišemo ali omejimo našo uporabo Vaših osebnih podatkov, ali drugače ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali za razloge v povezavi z vašo konkretno situacijo.

Ugovarjati uporabi vaših osebnih podatkov za določene namene (npr. za namene trženja).

Do omejitve obdelave. Imate pravico, da od nas zahtevate, da omejimo našo uporabo vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah, na primer, medtem ko obravnavamo pritožbo, da so vaši osebni podatki, ki jih hranimo o vas, netočni (za navedeno veljajo določenih pogoji).

Zahtevati izbris oz. anonimizacijo vaših osebnih podatkov (pod določenimi pogoji).

Do prenosljivosti podatkov. V primerih, ko je to mogoče, imate pravico do prejema kopije osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, ali da se kopija teh podatkov posreduje drugemu podjetju (v strojno čitljivi obliki).

Da kadar koli prekličete svoje soglasje, ki ste ga dali v povezavi z uporabo vaših osebnih podatkov. To vključuje soglasja za prejemanje komunikacije neposrednega trženja (glejte rubriko »Zakaj jih uporabljamo«, odstavek »Trženje«).

KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na vašem računalniku, ko obiščete spletno stran. Posebej je zasnovana za to, da zbira informacije o vaši navigaciji na spletni strani in vam pošilja personalizirane storitve. Na vašem računalniku s piškotki upravlja vaš spletni brskalnik.

Piškotke uporabljamo za to, da vam pomagamo učinkovito navigirati našo spletno stran in da izvajamo določene funkcije, vključno z analizo prometa na spletni strani. Piškotki vas lahko tudi prepoznajo ob vaši naslednji prijavi in vam ponudijo vsebino, ki je prilagojena vašim preferencam in interesom.

Nekateri piškotki lahko zbirajo osebne podatke, vključno z informacijami, ki jih razkrijete, kot je vaše uporabniško ime, ali kje vam piškotki sledijo za to, da se vam prikazujejo oglaševalske vsebine, ki so za Vas zanimivejše.

Tako kot velja za večino spletnih strani, ta spletna stran uporablja piškotke, ki jih je mogoče razvrstiti v naslednje kategorije:

 • nujno potrebni piškotki: ti piškotki so ključni za pravilno delovanje naše spletne strani.
 • piškotki za funkcionalnost: ti piškotki se uporabljajo za izboljšanje in poenostavitev vaše uporabniške izkušnje. Lahko npr. beležijo informacije o vaših predhodnih izbirah ali si zapomnijo vaše geslo.
 • piškotki za analitiko in delovanje: ti se uporabljajo za interne namene, tako da vam z njihovo pomočjo nudimo izboljšano uporabniško izkušnjo, npr. da ocenimo delovanje spletne strani ali da preizkusimo različne zasnovne ideje za spletno stran. Pogosto sodelujemo z raziskovalnimi podjetji, ki so tretje osebe, ki za nas opravljajo te storitve, tako da te piškotke lahko nastavi tretja oseba.
 • piškotki za ciljno usmerjenost in oglaševanje: ti piškotki se uporabljajo za to, da se vam prikazujejo pomembne in prilagojene vsebine (vključno z oglaševalskimi vsebinami), in tudi za to, da se oceni učinkovitost teh vsebin. Te vsebine se lahko prikazujejo na naših spletnih straneh ali na spletnih straneh tretjih oseb. Pogosto v povezavi s prikazovanjem teh vsebin sodelujemo s tretjimi osebami, tako da lahko nekatere izmed teh piškotkov nastavi tretja oseba.

Vsi piškotki, uporabljeni na tej spletni strani, so podrobno predstavljeni spodaj.

Piškotki za funkcionalnost in nujno delovanje spletne strani

Naziv piškotka: Trajanje:
WC_ACTIVEPOINTER za čas seje
WC_AUTHENTICATION_ za čas seje
WC_CartOrderId_ za čas seje
WC_CartTotal za čas seje
WC_GENERIC_ACTIVITYDATA za čas seje
WC_LogonUserId za čas seje
WC_PERSISTENT za čas seje
WC_SESSION_ESTABLISHED za čas seje
WC_USERACTIVITY_ za čas seje
WC_recurringOrder za čas seje
WC_timeoffset za čas seje
CompareItems za čas seje
priceMode za čas seje
searchTermHistory za čas seje
JSESSIONID za čas seje

Piškotki za statistične podatke in analitiko

Naziv piškotka: Trajanje:
CONSENT do preklica
NID 4 mesece
SESSIONDATA 2 meseca
_gads 30 mesecev
_mauuid do preklica
_qca 18 mesecev
_ga 2 leti
_gat za čas seje
_gid za čas seje

Piškotki za ciljno usmerjenost in oglaševanje

Naziv piškotka: Trajanje:
gtm_auth za čas seje
gtm_debug za čas seje
gtm_preview za čas seje
c_user (facebook) 3 mesece
datr (facebook) 20 mesecev
fr (facebook) 3 mesece
m_pixel_ratio (facebook) za čas seje
sb (facebook) za čas seje
xs (facebook) 3 mesece

Nastavitve piškotkov je mogoče spremeniti kadar koli. S tem, ko spremenite parametre v vašem spletnem brskalniku (kliknite na gumb »pomoč« svojega spletnega brskalnika, da vidite, kako lahko to storite), ste lahko opozorjeni, preden sprejmete piškotke, ali pa jih preprosto zavrnete, a v tem primeru upoštevajte, da verjetno ne boste mogli dostopati do določenih delov naše spletne strani.

Nastavitve vsakega brskalnika so različne, zato Vam bodo povezave spodaj prikazale postopek za vsak brskalnik:

Prav tako si zapomnite, da boste, če uporabljate različne računalnike na različnih krajih, morali poskrbeti za to, da je vsak Vaš brskalnik nastavljen skladno z Vašimi preferencami glede piškotkov.

UREJANJE PIŠKOTKOV

Piškotke lahko urejate s klikom na gumb "Urejanje piškotkov":

Urejanje piškotkov

KAKO LAHKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE

Za pošiljanje zahtev, s katerimi boste uveljavljali Vaše zgoraj navedene pravice ali za pridobivanje dodatnih informacij v povezavi z njimi, lahko:

 • uporabite obrazec na tej povezavi: Zahteva za uresničitev pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali
 • uporabite kontaktne podatke spodaj:
 • Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov

  Elektronski naslov: dpc@rexel.si

  Rexel d.o.o., Ulica 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče

  tips_and_updatesRexel akcije in novosti

  INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

  Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.


  Kontaktni center
  Vse cene so v € in vključujejo DDV.