• Domov
 • Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Kako postati naš partner

Naš partner postanete z registracijo v naši spletni trgovini. Vsem tistim kupcem, ki ste že naši poslovni partnerji, se upoštevajo dogovorjeni pogoji sodelovanja. Za več vprašanj in dodatna pojasnila v zvezi s pogoji sodelovanja smo vam na voljo na telefonski številki: 01 58 99 300.

Moj račun

V svojem računu lahko vidite ponudbe, zgodovino in pogostost svojih nakupov ter pogoje po katerih sodelujemo. V tem razdelku je za vas pripravljen tudi finančni pregled našega sodelovanja skupaj z načini plačila in stanji mesečnih limitov.

Če želi kupec v zvezi s spletno trgovino družbe Rexel d.o.o. direktno komunicirati z družbo Rexel d.o.o., lahko družbo kontaktira na tel. št. 01 589 93 33 oziroma na elektronski naslov e-trgovina@rexel.si. Delovni čas za informacije je od ponedeljka – petka, od 08:00 – 16:00 ure.

1. Splošno

Spletno trgovino družbe Rexel d.o.o. (v nadaljevanju: ST) upravlja družba Rexel d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče, matična številka: 5003555000, davčna št.: SI 75777037 (v nadaljevanju: ponudnik in/ali družba Rexel d.o.o.).

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/04, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15 in 55/17 – ZKolT) (v nadaljevanju: ZVPot), Obligacijskim zakonikom (Ur. l. RS, št. 97/07 in 64/16 – odl. US) (v nadaljevanju: OZ) Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) (v nadaljevanju: ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17)) (v nadaljevanju: ZEkom-1), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Ur. l. RS, št. 53/07) (v nadaljevanju: ZVPNPP), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) (v nadaljevanju: ZEPT), Zakonom o storitvah na notranjem trgu (Ur. l. RS, št. 21/10) (v nadaljevanju: ZSNT) in Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/15) (v nadaljevanju: ZIsRPS).

Splošni pogoji poslovanja urejajo zgolj prodajo artiklov, ki so na voljo v ST in določajo delovanje ST, pravice in obveznosti uporabnika oz. kupca in ponudnika ter urejajo poslovni odnos med uporabnikom oz. kupcem in ponudnikom.

Splošni pogoji poslovanja se lahko spreminjajo. Uporabnika oz. kupca zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila).

2. Splošne določbe in registracija

2.1. člen

Namen teh Splošnih pogojev poslovanja je jasno in nedvoumno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi kupci. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup v ST, ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika/potrošnika ali ne.

Za kupca potrošnika se šteje fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja artikel za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Fizična ali pravna oseba pridobi pravico do nakupa v ST z registracijo v ST. Če kupec ni registriran v sistemu ST, nakupa v ST ne more opraviti.

2.2. člen

Ob registraciji v sistem ST obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter določi svoje geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa v ST.

Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na elektronski naslov e-trgovina@rexel.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

Registracija:
 • Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku;
 • Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu;
 • Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:
  • ime in priimek,
  • naslov in kraj bivanja,
  • naslov elektronske pošte,
  • uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte,
  • geslo v skriti obliki,
  • telefonska številka,
  • ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazec na spletnem mestu ST;

Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ponudnik ne odgovarja.

Z registracijo v sistemu ST uporabnik izrecno dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila, ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za potrebe neposrednega trženja. Uporabnik bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila. Uporabnik lahko v svojem uporabniškem profilu kadarkoli zavrne uporabo njegovega elektronskega naslova za potrebe neposrednega trženja.

3. Dostop do informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku oz. kupcu pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden uporabnika oz. kupca zavezuje ponudba ali pogodba zagotoviti naslednje informacije:

 1. podatke o ponudniku (ime in sedež družbe, matična številka, davčna številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami) ter rok veljavnosti tega podatka,
 4. dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 5. pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 6. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 7. način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

4. Veljavnost Splošni pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo oz. dopolnijo, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob oz. pred vsakim nakupom. Vsaka verzija Splošnih pogojev je posebej datirana.

Splošni pogoji poslovanja izključujejo uporabo kakršnihkoli drugih pogojev poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudi kupca skleneta ponudnik in kupec.

Kupec z oddajo naročila samodejno sprejme in potrdi svojo seznanjenost s Splošnimi pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila. Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na trenutno veljavne Splošne pogoje poslovanja in naročila ne more oddati dokler ne odkljuka okenčka poleg izrecne izjave, da je seznanjen s trenutno veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na spletni strani prodajalca www.rexel.si in na prevzemnih mestih prodajalca.

5. Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta se ponudba ST ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si po najboljših močeh prizadeva zagotavljati jasne in temeljite informacije o značilnostih izdelkov, ki se prodajo v ST. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih oz. specifikacijah posameznih izdelkov.

Pri vsakem artiklu, ki je na voljo v ST je označeno, da je »na zalogi« oziroma »ni na zalogi«.

Slike artiklov na ST so simbolične. Ponudnik si po najboljših močeh prizadeva zagotavljati ustrezne slike artiklov na ST. Morebitne razlike oz. odstopanja med sliko objavljeno na ST in dejanskim artiklom, ne vplivajo na specifikacijo izdelka in ponudnik za ta odstopanja ne odgovarja.

6. Naročilo in sklenitev pogodbe

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem v ST je sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu pošlje elektronsko sporočilo z naslovom »potrditev naročila«. Od tega dalje trenutka so cene in drugi pogoji nakupa fiksni ter zavezujejo obe pogodbeni stranki.

Za kupca se šteje oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu, z izjemo spremembo naslova elektronske pošte, ni mogoče.

Kupoprodajna pogodba oz. elektronsko sporočilo z naslovom »potrditev naročila« je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v njegovem uporabniškem profilu ter se hrani toliko časa kot to določa veljavna zakonodaja.

7. Cene artiklov

5.1. člen

Naročanje v ST poteka v slovenskem jeziku prek svetovnega spleta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Artikle se lahko izbira in naroča iz seznama artiklov na spletnih straneh ST. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog.

Cene artiklov v ST so cene, ki veljajo v aktivnih cenikih ponudnika, ki se od časa do časa spreminjajo. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila (v času med prejemom naročila v informacijski sistem ponudnika in odpošiljanjem elektronskega sporočila »potrditev naročila«), ponudnik o napaki oziroma spremembi cene po elektronski pošti obvesti kupca. Kupec lahko ponudniku sporoči, da naročenega artikla po spremenjeni ceni ne želi kupiti ali pa poda soglasje za nakup po spremenjeni ceni. V kolikor se kupec ne odloči za nakup po spremenjeni ceni, ponudnik artikel, katerega cena se je spremenila, odstrani iz naročila in kupcu vrne morebitna že vplačana sredstva. V kolikor kupec poda soglasja za nakup artikla po spremenjeni ceni, mu ponudnik pošlje elektronsko sporočilo z naslovom »potrditev naročila« in je s tem med ponudnikom in kupcem v skladu z določilom 6. člena sklenjena kupoprodajna pogodba.

5.2. člen

Vse cene v ST vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Stroški dostave niso vključeni v cene artiklov.

Cene se razlikujejo za pravne in fizične osebe. Za pravne osebe so cene izražene brez DDV. Za fizične osebe je cena izražena z že vključenim DDV.

8. Plačila

Ponudnik omogoča naslednje vrste plačila:

Za fizične osebe:

 1. Plačilo po povzetju - z gotovino
 2. Plačilo s kreditno kartico (Visa, Mastercard, Amex, Discover, JCB, Maestro, UnionPay)
 3. Plačilo po predračunu

Za pravne osebe in samostojni podjetniki:

 1. Plačilo po predračunu – na voljo vsem kupcem pravnim osebam/organizacijam
 2. Plačilo s kreditno kartico (Visa, Mastercard, Amex, Discover, JCB, Maestro, UnionPay) – na voljo vsem kupcem pravnim osebam/organizacijam

Pri plačilu s kreditno kartico veljajo naslednji pogoji:

 • plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik kreditne kartice,
 • po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo ponudnika.

Pri plačilu s kreditno kartico je plačilo sprovedeno takoj po potrditvi naročila in pred izdobavo naročenega artikla.

9. Prevzem in dostava blaga

9.1. člen

Kupec lahko prevzem naročenih artiklov opravi osebno v izbrani poslovalnici ponudnika ali pa se mu naročeni artikli dostavijo na s strani kupca izbrani naslov.

V primeru, da se kupec odloči za osebni prevzem artikla, pri oddaji naročila izbere tudi poslovalnico ponudnika, v kateri namerava naročeni artikel prevzeti. V primeru, da se kupec odloči za dostavo naročenih artiklov, se dostava lahko opravi na naslov, ki ga je kupec vnesel ob registraciji v sistem ali na drug naslov, ki ga v naročilu določi kupec.

Rok za prevzem in dostavo je različen pri artiklih, ki so na zalogi in artiklih, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

Predviden čas dobave artiklov na zalogi:

 • Če je naročilo oddano najkasneje do 19:00 ure (pon-pet), je predvidena dobava naslednji delovni dan:
  • do 09:00 v izbrani poslovalnici ponudnika (osebni prevzem)
  • do 14:00 ure na naslov v naročilu (dostava)

Predviden čas dobave artiklov, ki niso na zalogi:

Ponudnik bo naročeni artikel dostavil v predvidenem roku dobave, ki ga bo kupcu sporočil nemudoma po prejemu naročila v ponudnikov informacijski sistem in bo naveden v elektronskem sporočilu z naslovom »potrditev naročila«.

9.2. člen

Strošek dostave znaša 6,50€ brez DDV. V ceno stroška so všteti stroški obdelave naročila, stroški pakiranja in stroški dostave paketa. Znesek se izpiše ob zaključku vašega naročila ter je zaveden na računu, ki ga prejmete skupaj z naročenimi izdelki.

Pri nakupu nad minimalno vrednostjo naročila, so stroški pošiljanja brezplačni.

 • Minimalna vrednost za naročila po telefonu ali pisno (e-mail) je 300€ brez DDV,
 • minimalna vrednost za spletna naročila je 100€ brez DDV.

9.3. člen

Ponudnik nudi dostavo artiklov na območju Republike Slovenije. Dostavo artiklov za ponudnika izvajajo pogodbeni partnerji PANCE-TOP, Pošta Slovenije, Paketek, JRNMT, LOMA in Kurirček.

10. Račun

Ponudnik po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na elektronski naslov kupca. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Ponudnik elektronsko kopijo računa hrani v svoji bazi toliko časa kot to določa veljavna zakonodaja in računovodskimi standardi.

11. Postopek oddaje naročila (status naročila)

 1. Kupec ima pred oddajo naročila možnost pregledati celotno vsebino naročila in popraviti morebitne napake. Z oddajo naročila kupec izrecno potrdi, da je z oddajo naročila zavezan k plačilu. Kupec naročilo odda s klikom na gumb »Oddajo naročilo/Plačilo«.
 2. Po oddaji naročila kupec prejme po elektronski pošti obvestilo, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem ponudnika (elektronsko sporočilo z naslovom »potrditev prejema naročila«). Kupcu so v njegovem uporabniškem profilu na ST vselej dostopni podatki o vsebini in statusu naročila. Pravni status takšnega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika (elektronsko sporočilo z naslovom »potrditev naročila«).
 3. Po prejemu naročila v informacijski sistem, ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel ponudniku. Ponudnik kupca po elektronski pošti obvesti o predvidenem dobavnem roku in drugih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je predviden dobavni rok zelo dolg in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Če dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje v roku 10 dni od dneva prejema naročila, lahko ponudnik naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču. Za naročila, ki odstopajo od povprečnih naročil pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca ter preveriti naročilo in po potrebi zahtevati drug način plačila - vse iz nabora predvidenih plačilnih sredstev.
 4. Ponudnik naročilo potrdi s elektronskim sporočilom z naslovom »potrditev naročila«, s čimer je med ponudnikom in kupcem sklenjena pogodba, kot je to določeno v določilu 6. člena teh Splošnih pogojev poslovanja. Pravni status takšnega naročila je “naročilo” in zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov.
 5. Ponudnik v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v elektronski pošti pouči kupca tudi o politiki odstopa od pogodbe, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

12. Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe in samostojne podjetnike je popolnoma enak kot za fizične osebe - potrošnika, le da obiskovalec pravna oseba oz. samostojni podjetnik pri registraciji izbere opcijo »sem pravna oseba« in vnese davčno številko družbe oziroma podjetja.

Za pravne osebe in samostojne podjetnika veljajo vsa določila teh Splošnih pogojev poslovanja, z izjemo:

 • določila 13. člena, ki ureja odstop od pogodbe v skladu z določili ZVPot
 • določilo 15. člena, ki ureja pravice potrošnika v zvezi stvarnimi napakami
 • določila 20. člena, ki ureja postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z ZlsRPS

Pravne osebe in samostojni podjetniki imajo vse pravice iz naslova garancije in stvarnih napak, nimajo pa pravice brez razloga odstopiti od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla, kot to velja za potrošnike.

13. Garancija in vračilo

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Garancijo kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Obrazec za vračilo artikla v garancijo se nahaja tej povezavi www.rexel.si.

Garancijo za brezhibno delovanje kupljenih artiklov je v skladu z zakonom kupcu dolžan zagotoviti proizvajalec. Garancijo kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu artikla ali njegovemu pooblaščenemu serviserju. Kupec garancijo lahko uveljavlja tudi pri ponudniku.

Če blago, za katero je izdana garancija proizvajalca, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko kupec najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, pooblaščeni servis ali ponudnik od kupca prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec kupcu brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Vračilo artikla se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede v garancijskem listu. Kupec z vračilom artikla ne sme imeti nobenih stroškov.

Pravico do uveljavljanja garancijskih zahtevkov podrobneje ureja ZVPot (potrošniki) in OZ (pravne osebe in samostojni podjetniki).

13.1. Specialni artikli

Artikel označen z sync_lock oziroma z oznako “Izdelek po naročilu” je nezaložni artikel naročen izključno za kupca. Vračilo takšnega artikla ni mogoče niti v originalni embalaži in količini niti v delni količini.

V primeru vračila artikla z oznako sync_lock oziroma založnega artikla, 90 dni od nakupu, se kupcu obračuna odbitek v višini 30% nabavne vrednosti artikla. Vračilo bo možno le po predhodni odobritvi s strani našega dobavitelja oziroma proizvajalca.

14. Stvarne napake

Ponudnik mora potrošniku izročiti artikel v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake na artiklu, ki se pokažejo v 2 letih od prevzema artikla. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Napaka je stvarna, če:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo potrošnik kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je ponudnik izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost artiklov za normalno rabo se presoja glede na običajne artikle enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo artikla ali navedbami na artiklu samem.

Potrošnik mora ponudnika o morebitni stvarni napaki, skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v 2 mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita in ponudniku omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja na tej povezavi www.rexel.si.

Potrošnik, ki je pravilno in pravočasno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na artiklu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • artikel z napako zamenja z novim brezhibnim artiklom ali
 • vrne plačani znesek.

Pravice potrošnika iz predhodnega odstavka ugasnejo s potekom 2 let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Če obstoj napake na artiklu ni sporen, mora ponudnik najkasneje v roku 8 dni ugoditi potrošnikovi zahtevi za odpravo napake. V kolikor je obstoj napake na artiklu sporen, mora ponudnik najkasneje v roku 8 dni pisno odgovoriti na zahtevo potrošnika.

Pravico potrošnikov do uveljavljanja stvarnih napak na izdelku (jamčevalni zahtevki) je podrobneje ureja ZVPot.

Pravica pravnih oseb in samostojnih podjetnikov do uveljavljanja stvarnih napak na artiklu je urejena v OZ.

15. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil v ST, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za izvajanje storitev plačevanja preko svetovnega spleta. Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic lahko ponudnik preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Ponudnik se zavezuje sprejeti vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Razen v primeru hude malomarnosti, ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov.

Ponudnik prejeme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, to lahko ovira izvedbo kupčevega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršno sumljivo in neobičajno rabo kreditnih kartic, bo ponudnik sporočilo pristojnim organom.

16. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Ponudnik vse osebne podatke uporabnikov oz. kupcev uporablja in hrani v skladu z določili ZVOP-1.

Ponudnik hrani naslednje podatke kupcev, ki jih kupci navedejo ob registraciji oziroma naročilu: ime in priimek, elektronski naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom. Ponudnik zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev ST. Ponudnik teh podatkov ne razkriva nepooblaščenim tretjim osebam oziroma jih bo razkril tretjim osebam le ob izpolnjevanju pogojev iz ZVOP-1.

V predhodnem odstavku navedene osebne podatke ponudnik uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s kupcem. Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v kolikor se kupec s tem izrecno strinja.

Ponudnik bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju s piškotki v skladu z določili ZEKom-1, osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Kupec lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Oglasna elektronska sporočila ponudnika bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • iz njih bo jasno razviden pošiljatelj,
 • v njih bodo jasno in nedvoumno navedeni pogoji za sprejem posebnih ponudb, ki so povezane s popusti, premijami in darili,
 • v njih bodo jasno in nedvoumno ter lahko dostopno navedeni pogoji za sodelovanje v nagradnih tekmovanjih ali igrah na srečo.

Uporabnik baze podatkov je družba Rexel d.o.o. , in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb družba Rexel d.o.o., lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju/obdelovanju osebnih podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik oz. kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega elektronskega naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Prejemanje računov v elektronski obliki - Kupec se z registracijo v spletno trgovino strinja, da bo račune prejemal v elektronski obliki in sicer v formatih PDF in XML na elektronski naslov, ki ga je uporabil ob registraciji na spletno trgovino. V primeru, da kupec želi račune prejemati na drug e-mail naslov ali jih želi prejemati v papirnati obliki, pošlje obvestilo o spremembi na naslov info@rexel.si s pripisom sprememba e-račune.

17. Omejitev odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov v ST. Ne glede na navedeno, pa se lahko podatki o lastnostih artiklov, rok dobave ali cena artikla nepravilni oziroma se spremenijo tako hitro, da ponudnik tega ne uspe popraviti v sistemu ST. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih oziroma komentarjih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih oziroma komentarjih.

Ponudnik lahko v skladu z določilom 46. člena OZ odstopi od pogodbe zaradi bistvene zmote. Zmota je bistvena, če se nanaša na bistvene lastnosti artikla ali na okoliščine, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne, ker sicer stranka, ki je v zmoti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila.

18. Reševanje sporov

Ponudnik deluje v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in si po najboljših močeh prizadeva izpolnjevati dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba lahko uporabniku oziroma kupci oddajo na elektronski naslov e-trgovina@rexel.si ali pisno na naslov ponudnika Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik si vedno in vselej, po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni potrošniški spori rešujejo sporazumno.

V kolikor ponudnik kupčevi pritožbi ne ugodi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in ga poduči o možnostih nadaljnjega reševanja sporov kot izhaja iz naslednjega odstavka.

V primeru, da kupec ni zadovoljen z odločitvijo ponudnika o pritožbi lahko:

 • v skladu z ZlsRPS vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat. št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za potrošnika brezplačen (potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev. Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
 • vloži tožbo po pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču

Rexel d.o.o. , dne 20. 10. 2022

tips_and_updatesRexel akcije in novosti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.


Kontaktni center
Vse cene so v € in vključujejo DDV.